Pojęcie dopalaczy jest dziś stosowane przy problematyce tzw. nowych uzależnień. Autor pierwszego polskiego opracowania opowiadającego o dopalaczach to pedagog – Jarosław Korczak. Według Niego stanowi więc jakaś substancja dostępna legalnie i powszechnie na zbytu, niezawierająca substancji, które idą w sklep środków dofinansowywanych w świetle prawa, której właściwości chemiczne kupią na osiągnięcie zmian/modyfikacji psychicznych lub/i fizycznych możliwości organizmu”.

Dopalacze Kołobrzeg

Stanowią wówczas to substancje, jakie w popularni, psychoaktywny sposób działają na mózg człowieka. Etymologia tego słowa może wyglądać na plan który posiada wystąpić po jego wzięciu, chodzi tu o dopalenie biorcy np. wzmocnienie lub uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, czyli środku.
W naszym prawie o dopalaczach, czyli nowych substancjach psychoaktywnych można przeczytać w ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, która mówi, że dopalacz to, substancję pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego w jakimkolwiek etapie fizycznym, o reagowaniu na ośrodkowy układ nerwowy”.

Dopalacze Kołobrzeg

Ustawa ta definiuje dopalacz również jako sposób zastępczy,, produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną czy nową substancję o podobnym leczeniu na ośrodkowy układ nerwowy, jaki może istnieć wykorzystany zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich jednych celach jako sposób odurzający lub substancja psychotropowa, których otrzymywanie i prowokowanie do ruchu nie jest układane na bazie przepisów odrębnych

Dopalacze Kołobrzeg

W sklep dopalaczy wchodzi wiele substancji o różnym działaniu, ich klasyfikacji rozpoczął się w swojej książce Mirosław Rewera, prezentując na pięć środków tworzących grupy substancji o psychofizycznym oddziaływaniu na system człowieka. Uwzględniono w niej rodzaj substancji zachodzącej w jej skład, jej oddanie oraz charakter działania. Mimo nieustannie doskonalącego się prawa, które określa substancje mianem dopalaczy oraz ciągłych zmian dokonujących się na liście substancji, które idą w jej sklep czy są z niej usuwane, klasyfikacja nadal jest aktualna.

Dopalacze Kołobrzeg

Wyodrębniono:
* pobudzacze – substancje będące za zadanie pobudzić organizm do wzmożonego wysiłku, zmniejszając jednocześnie uczucie zmęczenia albo przyspieszyć funkcjonowanie organizmu,
* psychodeliki – substancje, których zażycie tworzy na celu modyfikacje stanu emocjonalnego, polegającą na zaburzeniu stanu świadomości, postrzegania, zmiany zachowania,
* środki popędowe – ich wad mają zwiększyć energie seksualną biorcy.
* sterydy – oddziaływująca na system człowieka substancja, jaka uważa za zadanie modyfikacje budowy ciała,
*wzmacniacze – poprawiają możliwości psychofizyczne organizmu.

Dopalacze Kołobrzeg

Zobacz również czat ze studentkami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *