Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na złe konto

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na złe konto – Wkrótce wpadną w bycie zmienione przepisy ustawy o usługach płatniczych, które pozwalają odzyskać pieniądze przelane omyłkowo na złe konto. Rzecznik Finansowy radzi gdy zatem stworzyć.
Nowelizację ustawy o usługach płatniczych prezydent podpisał 27 kwietnia. Nowe ustawy zaczną funkcjonować w czasu 3 miesięcy po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na złe konto

 

– Z wyników do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na złe konto, był źródłem poważnych problemów. W ekstremalnych przypadkach klienci zostawaliśmy w niniejszy technika pieniądze, bo nie było mechanizmu zmuszającego klienta do obrotu środków. Dzięki tej nowości w większości przypadków otrzymamy je nawet w układu kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

3 DNI NA POINFORMOWANIE BANKU
W pracy pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta innego klientowi (o co szczególnie łatwo przy masowych przelewach prowadzonych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta lub nawet wykonały przelew na konto podane np. w produktach informacyjnych. Do ostatniej chwili, nie było stanowczej i ciągłej procedury odzyskiwania takich środków. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych klientowi, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Po zmianach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na niskie konto będzie podawał swój bank czy WZROST o tym fakcie. Obecny będzie uznawał 3 dni na poinformowanie konsumencie o braku i konwencjach braku zwrotu środków w czasu 30 dni.

– Zwrot materiałów będzie kształtowany na określony rachunek techniczny, co daje pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, dostawca w czasu 1 dnia roboczego będzie oddawał je na konto klienta. Jeśli w umowę zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w czasu 30 dni, bank czy SKOK będzie zobowiązany do dania płatnikowi danych użytkownicy.

– Zapewni to korzystne dochodzenie chcenia na trasie sądowej. Podstawę prawną być będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy chcenie płatnika jest prawidłowe – mówi Bartosz Wyżykowski.

W pracy nazywa to, że klient omyłkowego przelewu, jaki nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do tego wyrokiem sądu i poniesie dodatkowo koszty połączone z biegiem.

Powodem do przygotowania proponowanych kolei stanowiły fakty zgłaszane przez nabywców do Rzecznika Finansowego. Zostały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w projektu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, jakie stanowiły tematem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Porady Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zaproszonych do pomocy w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Cywilnych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *