Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi posiadać odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki jakim będzie w stopniu przekazywać środki pieniężne kobietom w sprawie, jakie będą zależały takowe środki pozyskać w zamian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw.

Lombard Chojna

Ogólna charakterystyka działalności

Lombard jest instytucją skupiającą się udzielaniem pożyczek gotówkowych pod zastaw. Ciekawostką jest źródło nazwy „lombard”, która pojawiła się w średniowieczu w zachodniej Europie dzięki włoskim bankierom.

Lombard online

Lombard online

Na jakiej zasadzie lombard udziela pożyczki a komu?

Pożyczkę w komisie może kupić każdy, nawet osoba, która nie ma zdolności kredytowej w banku, jest dłużnikiem, i nawet ma sprawę komorniczą i złą przeszłość kredytową BIK. Pożyczka udzielana jest pod zastaw jakiejś ruchomości (widać toż stanowić samochód, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, akcesoria, zegarki ect.) lub papierów wartościowych.

Umowa zawarta z lombardem jest dokumentem budującym się na przepisach zamkniętych w Przepisie cywilnym, określającym podpisywanie transakcji na jakiejkolwiek zasadzie. Umowa taż istnieje identyczna do umów pożyczkowych z obecną wprawdzie różnicą, że zwrot takiej pożyczki jest ubezpieczony zastawem. Każda umowa lombardowa zdana jest z dwóch stron:

– ważna strona umowy z lombardem zawiera warunki przyznawanej pożyczki, kwotę wraz spośród jej oprocentowaniem oraz termin spłaty pożyczki,
– inna grupa lombardowej umowy określa sposób, w jaki dana pożyczka jest zabezpieczona (czyli w ostatniej stron dostaje się opis „rzeczy ruchomej”, która stanowi pod zastaw w lombardzie upoważniając tym tymże właściciela lombardu udzielającego pożyczkę do potencjalnej sprzedaży przedmiotu w sprawy gdy wierzytelność nie zostanie oddana we wcześniej ustalonym terminie).

lombard w warszawie

lombard w warszawie

W wypadku konieczności sprzedaży zastawionego przedmiotu, wierzyciel z uzyskanej kwoty w liczby kolejności zaspokaja spłatę umowy, natomiast kwotę uzyskaną ponad dług (tzw. nadwyżkę) powinien zwrócić nowej części umowy, czyli właścicielowi oddającemu przedmiot pod zastaw. Ważną sprawą jest fakt, iż pierwotny właściciel przedmiotu podpisując umowę z właścicielem lombardu, panuje na samego prawa do sprzedaży tej sytuacje.

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi posiadać odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki jakim będzie w stopniu przekazywać środki pieniężne kobietom w sprawie, jakie będą zależały takowe środki pozyskać w zamian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw. Kolejną istotną kwestią jest zapewnienie kanału zbytu przedmiotów powstających z przeterminowanych umów pożyczkowych. Prowadzenie lombardu on-line jest uciążliwe ze powodu na fizycznie wymienny charakter działalności (pozostawienie problemu w zamian za środki pieniężne).

Praktyka pokazuje, że lombardy chętniej mają z opcji zawarcia, z klientem, umowy opartej na sprzedaży rzeczy. Polega obecne na tym, że dziewczyna planująca pożyczyć jakąś kwotę w zamian za sprawa ruchomą, przenosi własność do ostatniej sprawie bezpośrednio na właściciela lombardu. W takiej umowie, możliwość odzyskania przedmiotu zastawionego jest po odejściu od normy a po cenie tzw. odstępnego.

WAŻNE

Z dnia 11.04.2016 lombardy udzielające pożyczek w formie kredytu konsumenckiego (czyli również udzielenie pożyczki pod zastaw oraz zawarcie umowy pożyczki pod zastaw) są uznawane za praktyki będące firmami pożyczkowymi. Składa się spośród tym potrzebę prowadzenia praktyce w budowie prawnej odpowiadającej przepisom – czy dana instytucja powinna być firmą akcyjną bądź również firmą z małą odpowiedzialnością posiadającą minimalny kapitał zakładowy nie krótszy niż 200 000 złotych.

Drogie istnieje wówczas, iż umowa kupna/ sprzedaży z uprawnieniem do odkupu, w świetle samej ustawy o kredytach konsumenckich, nie jest umową pożyczki i dlatego wymienione powyżej warunki jej nie dotyczą.

Które trzeba spełnić warunki zakładając lombard?

Polskie przepisy nie regulują w oryginalny i prosty sposób wszystkich kwestii połączonych z prowadzeniem lombardu. Przy prowadzeniu takiej firm rzuca się jedynie ogólne przepisy wprowadzone w Przepisie cywilnym, które składają się z firmami pożyczkowymi. W klubu spośród obecnym, zakładając lombard nie ma konieczności pozyskiwania jakichś zezwoleń, koncesji, czy chociażby wpisów do wszelkich rejestrów. Niezbędne będzie tylko zarejestrowanie działalności finansowej lub gdy dużo wspomniano założenie firmy z małą odpowiedzialnością/ akcyjnej, w sukcesie gdyby będą podpisywane umowy pod zastaw/ umowy pożyczki.

Lokalizacja

Każdy sklep wymaga odpowiedniej lokalizacji, a w szczególności lombard. Warto pochylić się nad tą sprawą i znacznie nastawień do rzeczy. Ciepłe i ciepłe dzielnice nie będą tu dobrym wyborem, bardziej korzystne mogą ujawnić się dzielnice kumulujące duże zagęszczenia pracowników korzystających niskie lub przeciętne dochody. Wybór domu nie jest naznaczony specjalnymi kryteriami odgórnie, dlatego przyszły przedsiębiorca ma w ostatniej ról wolną rękę. Należy pamiętać jedynie o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca wykonywania kampanii ze powodu na podwyższone ryzyko kradzieży. Przy zatrudnianiu pracowników więcej nie potrzebujemy żadnych dodatkowych uprawnień. Dobrze jednak, aby osoba zajmowana posiadała elementarną informację związaną z rzeczoznawstwem, wyceną rzeczy ruchomych będących zastawem oraz była smykałkę kupiecką.

Rejestrując działalność dbaj o PKD

Głównym numerem PKD dla lombardu jest numer 64.92.Z (Nowe formy udzielania kredytów).

„Podklasa ta zajmuje działalność związaną z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucjenie objęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

• udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

• finansowanie handlu międzynarodowego,

• zapewnienie długoterminowego finansowania działalności gospodarczej,

• pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

• udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów,

• udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa taż nie obejmuje:

• udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

• leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w zakresie 77 w podobnych podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

• pracy związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.”

(Źródło: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1485,finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-wylaczeniem-ubezpieczen.html)

Zobacz lombard Warszawa

W relacje od klasycznej formy prawnej prowadzenia lombardu, rejestracji robimy w CEIDG (działalności finansowe oraz firmy cywilne) czy w KRS (tu układamy się w wypadku spółek jawnych, spółek akcyjnych bądź same komandytowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *