Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich postawienie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a i bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Bobolice

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą zawierać kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka stanowi właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Żeby je dać, powinien mieć prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zamknięty w nim pogląd został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, oddaną do pozostawiania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale spośród ostatnim sensem. Inni mówią, że konieczne są zmiany, bo prawo nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych metod

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten stwierdził, że paczkomat umieszczono w sąsiedztwie chodnika, na terenie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami swego planu zagospodarowania wielkiego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z listami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawej definicji paczkomatu. Błąd jest więcej przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny realizować tego typu urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych wtedy nie są roboty budowlane. Nie posiadał wtedy obowiązku uzyskania decyzji o daniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był usatysfakcjonowany takim obrotem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A oczywiście potrzeba dotarła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Zasada nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie obiektu w wskazanym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, jaka została wykonana poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo też paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego same w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy obejmować ich podanie oraz ustawienie na placu z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami brał się już WSA w Warszawie. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, że nie nadążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a i potrzebami inwestycyjnymi. Aczkolwiek nie znaczy to, że nowe formy prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne słowa w forma na końcu społeczny i uniwersalny, aby pomimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal mogły one odkryć odpowiednie wykorzystanie do innych przejawów działalności budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na myśl patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w jednym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że mamy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym być wówczas wskazane przesłanki, na dowolnym poziomie ogólności, ale z tamtej strony na końcu jasne, aby nie stanowiło przedmiotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on obiekty na dane do czasowego wykorzystania w momencie suchszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przejścia w kolejne miejsce czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w współczesnej innej części. Te z pierwszej powinny zniknąć po 180 dniach. Te inne, kiedy mają działać dłużej, chcą uzyskania dania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do postaci są zgodne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie cele jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie otacza je wymóg uzyskania dania na platformę, i odpowiednio. Cele te ewidentnie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w ostatnim zakresie. Fakt, że zostały przygotowane w następującym miejscu a tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie podjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naturalnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich prowadzi przepis ze powodu na indywidualne gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko te dłuższe. Gdyby naprawdę nie było, toż w treści każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, które nie jest formowane w wskazanym miejscu, lecz produkowane w fabryce. Stanowi on wysyłany na zajęcie jako gotowa funkcjonalna całość, która do dzieła wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się więc z tamtych tego typu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to ważna aby go porównać po prostu ze ogromnym gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w konkretnym pomieszczeniu jako procesu budowlanego. Gdy natomiast ten koncept nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w sądzie do jakiegokolwiek urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w konkretnym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Bobolice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *