Tarot, a wiara we wróżby

Technika Pracy z Tarotem cz.1 Kolejność interpretacji rozkładu

W warsztacie wróżbiarskim zabieg wglądu w to, co się dzieje w teraźniejszości stosowany jest po to, aby pozyskać zaufania klienta. Tarocista nie jest psychologiem i nie jest jego rolą zdobywanie zaufania, klienta tak jak widzieliśmy to na filmie: „Buntownik z wyboru” z Robinem Wiliamsem w roli głównej.

W warsztacie wróżbiarskim zabieg wglądu w to, co się dzieje w teraźniejszości stosowany jest po to, aby pozyskać zaufania klienta. Tarocista nie jest psychologiem i nie jest jego rolą zdobywanie zaufania, klienta tak jak widzieliśmy to na filmie: „Buntownik z wyboru” z Robinem Wiliamsem w roli głównej.

Spotkanie z tarocista to praca nad losem. Aby cokolwiek z losem zrobić, należy go poznać i zrozumieć. Seans z tarotem to wyzwanie dla tarocisty i pytającego. Stąd trudno zebrać się na odwagę uczestnictwa w spotkaniu. Sukces zależy od właściwego poprowadzenia seansu i nie jest to zależne od samego tarocisty. Fundamentem jest warsztat i przygotowanie, praktyka.

Kroki 1 – Diagnoza

Właściwie poprowadzony seans z Tarotem rozpoczyna się od sprawdzenia chwili obecnej. Tak jak dobry lekarz tarocista zawsze na początku spotkania diagnozuje. Dokonując wglądu w teraźniejszość tarocista interpretacją zatacza pole, określa dziedzinę, temat i również czas, których dotyczyć będzie analiza i porada. Dziedzina, temat, czas (proces) to fundamenty seansu z tarotem, bez którego nie można mówić o jego właściwym przebiegu.

Tarocista dokonuje wglądu z perspektywy obiektywnego widza, jego interpretacja powinna być możliwie obiektywna. Zabarwianie jej subiektywną oceną sytuacji samego interpretatora jest błędne. Poniżej przykład interpretacji sytuacji obecnej w dziedzinie Praca, Kariera, Rozwój.

Wylosowane karty:
Gwiazda– pozycja odwrócona dalej „O”
Wieża Boga – pozycja normalna dalej „N”
Kapłanka – N

Sytuacja w pracy zarobkowej i zawodowej, dzięki kompetencji (Kapłanka), właściwym postawom i strategiom (Wieża Boga) jest ustabilizowana i pewna. Pytającej brak jest jednak pomysłu, nadziei i poczucia następnego etapu, jaki naturalnie rozpoczyna się konkretną wizją przyszłości (Gwiazda). Intuicje Kapłanki wskazuje kierunek działań nie daje jednak wizji, nadziei, która daje nowy początek. Brak jej inspiracji

Krok 2 – Prognoza

Często pojawia się pytanie o zakres, czas prognozy. I tu pomiędzy warsztatami tarocistów i wróżek istnieją zasadnicze różnice. Wróżbici precyzyjnie próbują określić okres pojawiania się zdarzeń. Tarociści zaś zainteresowani są tą częścią przyszłości, która bezpośrednio wynika z tego co się dzieje w chwili obecnej. To proste. W obrębie dociekań tarocisty leży ta część nieokreślonej przyszłości, z którą związana jest bieżąca sytuacja. Wynika to z celu seansu i spotkania z tarocistą. Celem nie jest poznanie przyszłych wydarzeń ale zrozumienie co i dlaczego się zdarzyć może. Poniżej przykład prognozy ściśle z wiązany z diagnozą przedstawioną powyżej.

Wylosowane karty:
Cesarzowa – O
Rydwan – N
Gwiazda – N

W najbliższej przyszłości pytająca nie będzie potrafiła na polu pracy zawodowej bronić i prezentować swojej indywidualności. Może ulegać naciskom i wpływom otoczenia, przez co chwilowo stanie się „królową samotnych wysp”(Cesarzowa). Mimo to, wszystkie jej cele i plany będą realizowane, w czym zachowa poczucie wewnętrznej równowagi (Rydwan). Ta konsekwencja i obiektywne korzyści z niej płynące pomogą jej odnaleźć nadzieje i pełną wizję swojej przyszłości w jej naturalnym przebiegu (Gwiazda).

Krok 3 – wskazanie zależności przyczynowo-skutkowych i poszukiwanie przyczyn leżących w przeszłości.

Wskazanie zależności przyczynowo–skutkowych, jak również sama porada wymaga umiejętności powiązania w interpretacji chwili obecnej z przyszłością. Celem jest pokazanie następstw, wskazanie przyczyn. Te działania szeroko wykraczają poza umiejętności, jakie posiada większości wróżbitów i wróżek. Teoretycznie rzecz biorąc odwrócone karty w chwili obecnej to przyczyny negatywnych tendencji w prognozie.

W naszym przykładzie:

A) Gwiazda – O to przyczyna sytuacji reprezentowanej karta Cesarzowa – O
Analogicznie:
B) Wieża Boga – N; Kapłanka – N przyniosą: Rydwan – N; Gwiazda – N.

Interpretacja zależności ad. A)

Brak nadziei, inspiracji, apatyczne nastroje, zamknięcie na nowe spowoduje deficyty w samoocenie i nieumiejętność obrony własnej indywidualności.

Komentarz: Pytająca choć posiada zdrowe poczucie własnej wartości nie ma mimo tego właściwej samooceny.

Interpretacja zależności ad. B)

Właściwa postawa, pokora i dobre strategie w połączeniu z silnym poczuciem własnej wartości i stabilną osobowością opartą na mocnych fundamentach w pracy zawodowej zapewnią realizacje celów i równowagę wewnętrzną w działaniu, a to w następstwie zapewni dobre pomysły i inspirujące wizje na przyszłość.

Komentarz: biorąc pod uwagę, poprzedni ciąg następstw możemy dodać, że bezsprzecznie zapewni to „odpowiednia kreacje Cesarzowej” – a więc nasza pytająca małymi kroczkami staje się silną indywidualnością na polu pracy zawodowej, choć nie widzi tego i nie czuje.

Pytający w części analitycznej może zadać pytanie, jaka jest przyczyna, że w chwili obecnej doskwiera jej brak nadziei i apatyczne nastroje. W tym celu losujemy dodatkową kartę z talii starając się zrozumieć przyczynę sytuacji:

Wylosowywana karta jako przyczyna „odwróconej Gwiazdy” w chwili obecnej to Kapłanka – N

Interpretacja:
Pozycja karty mówi raczej o braku bezpośredniej przyczyny.

Komentarz: Wnioskuje, że pytająca nie rozumie samego procesu kształtowania się indywidualności w swojej karierze i pracy zawodowej. Mam tu na myśli proces przemiany Kapłanki arkan II w Cesarzową arkan III. W takim wypadku warto pytającemu wyjaśnić symbole znajdujące się na dwóch kartach, aby porada była pełna.

Krok 4 – Porada

To diagnoza, która daje możliwość precyzyjnego ujęcia, co trzeba i można zrobić teraz aby zmienić tendencje, jaką usłyszeliśmy w prognozie. Rozumienie zależności to klucz do właściwie sformułowanej porady. Porada to właściwie tylko sugestywne powtórzenie tych treści, jakie już zostały przedstawione pytającemu w części analitycznej. Często wszystko jasne staje się już w kroku 3, zatem nie zawsze porada jest konieczna. Zdarza się również i tak jak w tym przypadku, że należy omówić znaczenie kart tak, jakbyśmy uczyli tarota po to, aby pomoc pytającemu zrozumieć proces, jakiego doświadcza. Tarot to doskonałe narzędzie edukujące nas w procesach życia.

Porada:
Warto otworzyć się na gotowe pomysły pochodzące, ze świata i oprzeć swoje działania na tych inspiracjach, które cieszą, sprawiają radość i przyjemność. Takie działania zapewnią sukces i podkreślą twoją klasę i wartość. Twój sukces jest zapewniony.

Podsumowanie:

Kolejność interpretacji rozkładu jest następująca:
1) Diagnoza
2) Prognoza
3a) Analiza zależności przyczynowo–skutkowy
3b) Wskazanie przyczyn leżących w przeszłości
4) Porada.

 

sprawdź również czat z wróżką

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *