Edukacja postaci z ogromną niepełnosprawnością sprzężoną do dzisiejsza była rzeczą marginalizowaną. W aktualnych latach można zauważyć korzystne zmiany w współczesnym rejonie. Powstaje coraz więcej nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i metod, które gwarantują na potrzeby rozwojowe tej kategorii dzieci oraz młodzieży dzięki dobrze dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej także odpowiedniej infrastrukturze.

Terapia bazalna Gryfice

 

Część uczniów z okazji zdrowotnych nie może dochodzić obowiązku szkolnego na terenie placówki oświatowej. Wówczas podopieczny objęty jest nauczaniem indywidualnym realizowanym w domu rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza metodą są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające zazwyczaj bądź czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z zastosowaniem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i wymagające regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a i inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Samą z metod terapii postaci z ogromną niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój motoryczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny przygotowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej używana jest zarówno w kreacji z dziećmi oraz młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością będącą efektem czynników prenatalnych i okołoporodowych, jak i z głowami odpowiedzialnymi, które wskutek wypadku uległy ciężkim uszkodzeniom neurologicznym, a zarówno w terapii chorób neurodegeneracyjnych oraz do prowadzenia osobom w bycie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w nauczaniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Kobieta z ogromną niepełnosprawnością sprzężoną wymienia się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania naszego ciała, do jakiego mówi już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza zatrudnionego w okres na pograniczu snu i uważania, w jakim samoświadomość i świadomość tego, co go zawiera, stopniowo zanika. Granie w takim stanie że bronić się codziennością postaci z odpowiednimi uszkodzeniami neurologicznymi, a w efekcie zmierzać do nieruchomości i apatii. Terapia bazalna pomaga w doborze prawidłowej prac do energii i odpoczynku, umożliwia zorganizowanie aktywności własnej dziecka poprzez poszukiwanie możliwych metod i pokazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w obrębie realizacji podstawowych funkcje pielęgnacyjnych, modeluje sposób radości i wchodzi na wzrost komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi wiele korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, doprowadzając do obniżenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To znacznie ważna strefa, zważywszy na często występującą u dzieci skoliozę kierującą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Gryfice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *